چگونه طرفداران تجاری HVLS تجارت شما را تغییر می دهند؟

کارمندان و مشتری های خنک 

پنکه های بزرگ سقفی تجاری HVLS هوا را خنک می کنند و نسیمی ایجاد می کنند که دمای موثر (میزان احساس گرما) را تا 8 درجه فارنهایت کاهش می دهد. فن های بزرگ صنعتی آسایش نمایی را برای فضاهای بدون آب و هوا و صرفه جویی قابل توجه مالی را برای فضاهای مطبوع فراهم می کند.

رطوبت را کاهش می دهد  

رطوبت می تواند به محصولات و تجهیزات آسیب برساند و خطرات لغزشی ایجاد کند. گردش مداوم هوا با اختلاط هوا این مسائل را به حداقل می رساند و از رسوب رطوبت جلوگیری می کند و رطوبت را کاهش می دهد. یک پنکه کف معمولی از آنجایی که فاقد گردش مداوم فن ها و دمنده های صنعتی است ، عمل نمی کند.

بهره وری را افزایش می دهد  

وقتی افراد به طور ناخوشایند گرم می شوند ، بهره وری کاهش می یابد. جریان هوا تولید شده توسط فن های بزرگ صنعتی ، حداکثر ابزار طبیعی بدن را برای خنک سازی - خنک کننده تبخیری - به راحتی بیشتر می کند.

حرارت را حفظ کنید  

اجرای فن های بزرگ سقف صنعتی به صورت معکوس ، یک تولید جریان ملایم ایجاد می کند که هوای گرم را از سقف و به فضای اشغال شده منتقل می کند. پنکه های سقفی HVLS به گردش هوا کمک می کنند - گرم نگه داشتن کارکنان شما.

HVLS commercial fans-01


زمان ارسال: 29-مارس 2021