ویژگی اصلی طرفداران HVLS چیست؟

یک لایه گردش هوا بدون مزاحمت در بالای سطح زمین ایجاد کنید تا اثر خنک کنندگی م aboveثر در تابستان داشته باشد.

طبقه بندی گرم و سرد با سرعت کم یا معکوس از بین می رود.

در سرتاسر مرکز نیازی به استفاده از فن های پر سر و صدا "اگزوز با سرعت بالا" نیست.

فن های HVLS باعث اختلال در کار سیستم های تهویه مطبوع یا تهویه مطبوع دیگر نمی شوند.

HVLS-fans7


زمان ارسال: 29-مارس 2021